Ging de actie van het WNF in 2002 nog over het Great Barrier Reef, dit jaar gaat het om de koraalriffen wereldwijd.Batfishbbc

Het Wereld Natuur Fonds is een landelijke campagne gestart voor het koraal onder de titel ´Geef het koraal weer kleur´. Het Wereld Natuur Fonds wil hiermee de aandacht vestigen op de
bedreigingen waar koraalriffen wereldwijd mee kampen en het belang van het koraal voor mens en natuur. Centraal in de campagne staat de WNF-veiling voor koraal via www.wnf.nl. Ruim 100 musici, sporters, TV-persoonlijkheden en andere bekende Nederlanders stelden een persoonlijk voorwerp, VIP-arrangement of ontmoeting ter beschikking om te laten veilen ten behoeve van het koraal. Met de opbrengst van de veiling zal het Wereld Natuur Fonds betere bescherming van koraalriffen realiseren.

 

Bedreigingen koraalseahorse
Koraalriffen staan wereldwijd onder grote druk. 27% is al verloren gegaan als gevolg van klimaatverandering, verkeerde vistechnieken en vervuiling. Als de ontwikkelingen in dit tempo doorgaan zal dit binnen 30 jaar oplopen tot 60%. Koraalriffen zijn van levensbelang voor mens en dier omdat koraalriffen voorzien in voedsel, inkomen en veiligheid. Koraalriffen barsten van het leven en voorzien daardoor zowel mens en dier van voedsel. Koraalriffen voorzien mensen van inkomen uit de visserij en het toerisme. En koraalriffen zorgen voor veiligheid omdat ze dienst doen als natuurlijke kustbeschermers, omdat ze van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van medicijnen en omdat allerlei zeedieren beschutting zoeken op het rif, bijvoorbeeld om zich er voort te planten.

Bonaire Vision Films International

Contact me